На 20 януари 2020 година обсъждат бюджета на община Сатовча

Кметът на община Сатовча Арбен Мименов покани всички заинтересовани граждани и структури на община Сатовча на обсъждане на проектобюджета на общината  за 2020 година.

Срещата е насрочена на 20.01.2020 година/понеделник/ във времето от 9.00 до 11.00 часа в залата на Общинския съвет в Сатовча.

Общественото обсъждане се провежда на основание Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча.

Материали за публичното обсъждане са публикувани  на интернет страницата на общината.

 

About Росинка Проданова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*